Акциялар Арзандатуулар

1 жуп сатып алууда 15%, 2 жуп сатып алууда 20%, 3 жуп же андан көп сатып алууда 25%.